Omgevingsvergunning aanvraag

Een etagevloer is volgens het Nederlandse bouwbesluit vergunning plichtig als het gezien wordt als een gebouwonderdeel. Dit is het geval als er permanente werkplekken op komen (bijvoorbeeld een orderpick magazijn) of de oppervlakte van het magazijn aanzienlijk vergroot wordt. Als de vloer echter slechts gebruikt wordt voor goederen opslag met geen aanzienlijke oppervlakte uitbreiding van uw magazijn, kan deze beschouwd worden als een inrichting en is deze niet vergunning plichtig. De situatie dient per project bekeken te worden. Heeft u meer vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze ingenieurs.

 

Belasting volgens normen

Voor het bepalen van de belasting op de etagevloer, dient gebruik gemaakt te worden van de waarde aangegeven in de EuroCode. Onderstaand treft u een overzicht aan van de minimale belastingen zoals aangegeven in de Eurocode 1 (EN-1991). Let op; dit zijn minimale waarden volgens de norm, maar het kan voorkomen dat een hogere belasting noodzakelijk is of een lagere belasting toereikend is. Daarom dient er altijd kritisch gekeken te worden naar de toepassing van de vloer. Komen er bijvoorbeeld legbordstellingen op, dan kan het voorkomen dat een hogere belasting noodzakelijk is. Wordt de vloer voor kledingopslag gebruikt, dan is een lagere belasting mogelijk (300kg/m²). De toegestane belasting waarvoor de vloer geconstrueerd is, wordt door middel van belastingborden, bevestigd aan de etagevloer, duidelijk kenbaar gemaakt aan de gebruiker om overbelasting te voorkomen.

 
2404

Tabel; toe te passen belastingen op etagevloeren

 

1 volgens NEN-EN 1991-1-1:2002/NB:2007 tabel 6.2 & 6.4

2 volgens DIN-EN 1991-1-1

3 volgens EN 1991-1-1

4 onder opslag wordt verstaan: plaatsen van pallets met goederen / legbordstellingen e.d.

5 onder industrie wordt verstaan: industriële omgevingen waar bijv. conveyer systemen over lopen.

6 onder kantoor wordt verstaan: werkplaatsen / kantine voor personen aan bijv. bureaus of tafels.

Normen
 

Ontwerp volgens het Nederlandse bouwbesluit 2012

Onze vloeren worden ontworpen volgens het Nederlandse bouwbesluit (2012). Dit houdt in dat wij rekening houden met de minimale vrije hoogte op en onder de vloer, de maximale vluchtafstanden en andere geldende eisen. Ook onze trappen en leuningen voldoen aan de geldende Europese normen.

Constructief ontwerp volgens Eurocode (EN-1990 tot EN-1995)

Onze vloeren worden constructief ontworpen volgens de Europese ‘Eurocode’. Al onze vloeren worden standaard ontworpen en berekend volgens deze norm. Een statisch berekeningsrapport, welke nodig is voor een omgevingsvergunning aanvraag, kan tegen een meerprijs door ons geleverd worden.

Productie volgen EN-1090 exc. 2 en ISO-3834-3

Ons gehele productie proces is EN-1090 gecertificeerd. Hierdoor kunnen wij onze vloeren leveren met CE-verklaring (Europees verplicht). Onze lasafdeling is ISO-3834-3 gecertificeerd. Met deze normen bent u gegarandeerd dat voor uw vloer de Europese geëiste kwaliteit gewaarborgd is.

 

Etagevloer Tussenvloer Magazijnvloer Bordesvloer Mezzanine Zoldervloer Verdiepingsvloer Entresolvloer Systeemvloer Tussenverdieping