Keuringen en inspecties

Overal waar mensen werken, doen zich risicosituaties voor. Goede arbeidsomstandigheden en arbeidsmiddelen zijn daarom onlosmakelijk verbonden met modern magazijnbeheer. Om letselrisico’s te beperken, heeft de overheid in de Arbo-wet regelgeving gedefinieerd op het gebied van arbeidsomstandigheden. Concrete voorschriften vinden we in het Arbobesluit, in het bijzonder Artikel 3.2 en 7.4A. Voor handhaving van de Arbo-wet voert de overheid een beleid van decentralisatie. Dit betekent dat de gebruiker zelf de verantwoordelijkheid draagt. Bij voorkomende problemen of vragen, van bijvoorbeeld de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) is het aan de gebruiker zelf om de deugdelijkheid van de entresolvloer aan te tonen.

Een goed keuringsregime is uitermate belangrijk om onveilige en vervelende situaties te voorkomen. De eerste veiligheidsinspectie vindt bij ingebruikname van de entresolvloer plaats. In de praktijk blijkt dat u als klant het waardeert dat wij de periodieke controle initiëren. 

Onze eigen Anera keurmeesters kunnen voor u een periodieke veiligheidsinspectie uitvoeren. Onze keurmeester inspecteert uw entresolvloer zodat u veilig en vertrouwd met uw entresolvloer kunt werken. Zo wordt het risicoaspect van de magazijninstallatie afgedekt en waarborgt u een veilige werkomgeving.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

 

Etagevloer Tussenvloer Magazijnvloer Bordesvloer Mezzanine Zoldervloer Verdiepingsvloer Entresolvloer Systeemvloer Tussenverdieping